Varför är det inte bra med utländska ägare i ditt webbhotell?

Det finns många olika perspektiv på frågan med utländska ägare i svenska företag, och det är viktigt att poängtera att det inte finns några universella svar eller enkelriktade slutsatser som går att dra. Här är några olika aspekter som kan vara viktiga att beakta när man funderar på frågan:

  1. Jobb och arbetsvillkor: Det kan finnas risk för att utländska företag har andra arbetsvillkor och rutiner än svenska företag, vilket kan leda till olika former av ojämlikhet eller konflikter. Detta gäller till exempel löner, arbetstider, semester, förmåner och så vidare.
  2. Ekonomiska effekter: Utländska företag kan ha en tendens att driva företaget på ett sätt som fokuserar på att maximera vinsten, vilket kan innebära att svenska arbetare eller konsumenter drabbas negativt. Det kan till exempel handla om att företaget flyttar produktion till länder med lägre löner, eller att priserna höjs för att öka vinsten.
  3. Kulturella och sociala effekter: Utländska företag kan också ha en tendens att föra med sig olika kulturella och sociala normer och värderingar, som kan krocka med svenska normer och värderingar. Detta kan leda till olika former av konflikter eller spänningar.
  4. Demokratiska och politiska effekter: Utländska företag kan också ha en stor makt och påverkan på svensk ekonomi och samhälle, vilket kan leda till olika former av demokratiska och politiska problem. Det kan till exempel handla om att företaget påverkar politiska beslut genom lobbying eller annan form av påverkan, eller att företaget har en stor makt att påverka arbetsmarknaden och lönebildningen.
  5. Vinster kan flyttas till andra länder genom köp av tjänster via bolag i andra länder. Detta flyttar också all skatt som skulle betalts i Sverige till tredje land.

Sammanfattningsvis kan det finnas många negativa sidor med utländska ägare i svenska företag, men det är viktigt att poängtera att det inte finns några enkelriktade slutsatser eller universella svar. Vad som är positivt eller negativt beror på många olika faktorer och kan variera.

Det kan dock finnas viss oro för att en utländsk ägare inte skulle ha samma lojalitet eller intresse för att hålla hög kvalitet och service på webbhotellet, jämfört med en inhemsk ägare. Det kan också vara bra att tänka på att en utländsk ägare kan ha olika lagar och förordningar att följa, vilket kan påverka hur webbhotellet hanterar dina data och andra frågor.

Viktigaste frågan: Vad skulle hända om alla dina data och backuper raderas därför du har utländska ägare till ditt webbhotell?

Nytt webbhotell garanterar data på svensk mark

FL-Net AB har drivit webbhotell sedan 1998. Med nya, helautomatiserade webbhotellet “Sverige.nu” skapas ett lågprisalternativ som är tänkt förändra marknaden. På Sverige.nu finns också all data i Sverige, på svenska servrar och med svensk support. Detta också till inköpspriser på domäner och låg webbhotellkostnad. I det nya webbhotellet blir kunden på sikt också delägare i sitt webbhotell.

Domän och webbhostingmarknaden i Sverige är en mångmiljardmarknad som domineras av ett antal företag. Flera av dem har huvudkontor i Danmark, Norge eller USA vilket gör att kunden inte kan vara säker på att deras data finns inom landet. Det finns idag nästan 2 miljoner .SE och .NU-domäner i Sverige. Det flesta placerade på utländska servrar.

Att inte veta om servrarna finns i EU är ett bekymmer för många företag. Enligt integritetskyddsmyndigheten är reglerna mycket strikta. Framförallt när det gäller personuppgifter. 

Omställningen av webbhotellet från manuell hantering till automatisering är delvis finansierad av regionalt företagsstöd.

För att kunna konkurrera på denna marknad har Sverige.nu definierat tre huvudspår

  • All data i Sverige. Svenska servrar, svensk support och svensk F-skatt är det som gäller. I tider då mycket data finns i molnet spelar detta roll.
  • Alla domäner till inköpspriser. Domänerna kostar initialt inget extra utöver inköpspris direkt hos grossist. Webbhotell kan fås för så lite som 1 krona per dag.
  • Kunden kan bli delägare – För varje tjänst någon köper på Sverige.nu avsätts andelar som en avsättning. Detta är en form av crowdfunding och senast 2025 bildas ett nytt bolag med det kapitalet där andelar kan bytas mot aktier i ett nytt bolag eller nyttjas att köpa produkter.